Ydelser

Sparring, rådgivning og projektledelse

Udskiftning og opgradering af ERP systemer

 • Valg af ERP system
 • ERP i samspil med ecommerce-løsning
 • Valg af ERP løsning og leverandør
 • Kontraktforhandling og styring af opgraderings forløbet – kom sikkert i mål.
 • Opgradering til NAV, Microsoft Navison – Microsoft Dynamics 365, vælg den rigtige løsning.
 • EDI, Fakturascanning., 3PL – Lagerhotel

Persondataforordning – GDPR

 • Støtte til en hurtig og sikker implementering af Persondataforordning
 • KISS – Keep It Simple Stupid. Gør ikke opgaven unødig komplicere og dyr
 • Brug GDPR checklister og offentlig tilgængelige ressourcer, fx Erhvervsstyrelsens PrivacyKompas.

Forretningsorientering af IT

 • Prioritering af strategiske forretningsprojekter og  prioritering af it ressourcer
 • Forbedre IT-afdelingens image i forretningsorganisationen
 • Sikre af udvilingsprojekterne tilfører værdi og gennemføres som aftalt

IT-strategi

 • Udvikling og implementering af en forretningsvendt it strategi
 • Udvikle og/eller tune strategierne for BI-, Sourcing-, og eBusiness.
 • Strategisk modernisering af systemportefølje
 • Facilitere workshops: fx afdække forretningskrav
 • Facilitere samarbejdet it/forretning og udvikle governance strukturer (= bedre og effektivt samarbejde)

Lej en IT-chef

 • Interim ledelse af IT-afdelingen
 • Omstrukturering og effektivisering

IT-rådgivning  til direktion og bestyrelser

 • Hvilke muligheder ligger der i teknologien? Hvor kommer i fremtiden, hvordan vil det påvirke virksomheden?
 • Hvordan kan BI forbedre bundlinjen
 • Præsentationer og inspirationsworkshops.
 • Due Diligence